3 کارآموزی پیدا شدند

شرکت بهیار صنعت سپاهان

طراحی، ساخت و تولید تجهیزات پزشکی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   اصفهان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
طراحی،ساخت و تولید تجهیزات پزشکی جذابیت ها: محیط دانش بنیان، محیطی است که علوم فرا گرفته شده توسط دانشجو، کاربردی خواهد شد
فنی مهندسی زایند عمران سپاهان

شرکت در امور نقشه کشی و غیره

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   اصفهان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
-انجام امور طراحی سه بعدی قطعات شرکت با نرم افزار سالید ورک -کمک به امور طراحی تاسیسات و بخش آبیاری و زهکشی
نوساز محاسب صفاهان

تحقیق و توسعه تحلیل مکانی و ارتباط به ArcGIS

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی نقشه برداری
2 ماه پیش   اصفهان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تحقیق و توسعه (R & D) ماژولهای مربوط به تحلیل مکانی و ارتباط با ArcGIS و برعکس در سیستم WebGIS موسوم به پرگام محصول تحت وب موجود در شرکت میباشد. فاز یک فاز دو فاز سه شناخت سیست...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید