2 کارآموزی پیدا شدند

پیشرو دیزل آسیا

تحقیق و کار در سایت مونتاژ شرکت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
11 ساعت پیش   اصفهان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کار در سایت مونتاژ و تولید قطعات  شرکت جذابیت های محل کار: وجود انواع ماشین آلات پیشرفته نوع دوره: حضوری
خاور سیمان پارسیان

همکارى دربخش طراحى و کنترل پروژه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
11 ساعت پیش   اصفهان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام امور مهندسى و فنى با نرم افزارهاى عمومى و تخصصى طراحى تجهیزات و کنترل نقشه ها با قطعات طراحى شد ه کنترل ظرفیتها و اندازه ها باابعاد مشخص شده در نقشه ها نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید