2 کارآموزی پیدا شدند

کامپیوتر

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم کامپیوتر
1 ماه پیش   اصفهان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تس تس تس تس تس تس تس ت

کانه آرا سپاهان

کارآموز مهندسی معدن در شرکت کانه آرا سپاهان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
10 ماه پیش   اصفهان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: در کارخانه: 1- سرچ و تحقیق در مورد روش های فراوری های مورد نظر 2- همکاری برای نظارت به کارهای تولید کارخانه 3- همکاری برای گزارش دهی ها و تحلیل ها در معدن: نظارت بر کارگ...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید