1 کارآموزی پیدا شدند

گروه کارخانجات شیشه اردکان

گروه کارخانجات شیشه اردکان(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
5 ماه پیش   اردکان - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید