1 کارآموزی پیدا شدند

دامنه پاک سبلان

آشنایی با میکروبیولوژی های فرآورده های لبنی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
1 ماه پیش   اردبیل - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید