2 کارآموزی پیدا شدند

دامنه پاک سبلان

آشنایی با میکروبیولوژی های فرآورده های لبنی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
6 ماه پیش   اردبیل - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: حضوری
زمین کانی کاوشگر افق فردا

کارآموز مهندسی معدن(اکتشاف و آزمایشگاه)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
6 ماه پیش   اردبیل - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: انجام مطالعات زمین ساخت های منطقهطبقه بندی مناطق بر اساس پتانسیل های معدنیکار با دستگاه GPS و میله گذارییادگیری گزارش خوانییادگیری گزارش نویسیآشنایی با سامانه کاداسترآشن...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید