1 کارآموزی پیدا شدند

کارگاه گوهرتراشی و جواهر سازی دانشگاه صنعتی اراک

اکتشاف، مطالعه و تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی معدن
10 ماه پیش   اراک - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: تراش سنگ های نیمه قیمتی آماده سازی نمونه های معدنی جهت انجام آزمایش آشنایی با شناسایی سنگ های قیمتی آشنایی با نحوه اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مطالعه بلورشناسی سنگ...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید