1 کارآموزی پیدا شدند

جهاد نصر

مهندس عمران جهاد نصر

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
3 ماه پیش   اراک - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
واقع در استان مرکزی اراک شرکت جهاد نصر استان مرکزی از شرکتهای وابسته به موسسه جهاد نصر می باشد که در سال 1371 به شماره ثبت 1827 به ثبت رسیده و متشکل از ایثارگران و جهاد گران پر تلا...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید