3 کارآموزی پیدا شدند

سپهر آراد مبین

همکاری در طراحی و پیاده سازی پروژه تضمین کیفیت QA

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی کامپیوتر
1 سال پیش   آمل - 0کیلومتر تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
برنامه نویس بخش login نرم افزار برنامه نویس بخش "فرآیندها و فعالیت ها" در نرم افزار QA نوع دوره: حضوری

فرآورده های لبنی کاله

فرآورده های لبنی کاله(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 2)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 سال پیش   آمل - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

فرآورده های لبنی کاله

فرآورده های لبنی کاله(دانشکده فنی کاسپین-کارآموزی 1)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 سال پیش   آمل - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید