1 کارآموزی پیدا شدند

خاک پی راه

کارآموز مهندسی عمران در شرکت خاک پی راه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
7 ماه پیش   آباده - 0کیلومتر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز مهندسی عمران در شرکت خاک پی راه نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید