1 کارآموزی پیدا شدند

مهندسی پردیس افق

انجام تست‌های مشخصه‌یابی هیدروژل با هدف کاربرد در مهندسی بافت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی پلیمر- زیست پزشکی (بیومدیکال)
4 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
هیدروژل، شبکه‌ی سه بعدی نا محلول در آب است که دست کم 80% وزن آن را آب تشکیل می‌دهد. چنین شبکه پلیمری از طریق مکانیسم‌های اتصال عرضی شیمیایی از جمله پلیمریزاسیون نوری، واکنش‌های آنز...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید