1 کارآموزی پیدا شدند

ترجمه یوزر منوال

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: زبان انگلیسی- مترجمی زبان انگلیسی
4 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این کارآموزی، کارآموز می‌بایست یوزر منوال دستگاه را ترجمه نموده و آن را خلاصه نماید

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید