2 کارآموزی پیدا شدند

بهنوش ایران

کارآموز زیست و میکروبیولوژی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: زیست شناسی / علوم زیستی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت بهوش ایران به 5 نفر دانشجوی رشته زیست شناسی ترجیحا از گرایش میکروبیولوژی نیاز دارد
رویان تیسان سبز

آموزش کنترل کیفی محصولات بیوتکنولوژی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: زیست شناسی / علوم زیستی
10 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
فاز یک:آموزش کنترل کیفی همراه با مسول فنیفاز دو:کشت میکرو ارگانیسم ها بر روی محیط های آزمایشگاهیفاز سوم:شناسایی آلودگی های همراهجذابیت های مجل کار:فعالیت در یک محیط علمی

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید