3 کارآموزی پیدا شدند

ایستا صنعت وطن

آشنایی با آزمایشگاه میکروبیولوژی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: میکروبیولوژی
1 سال پیش   قم فردی   -- ﷼ هر ساعتی
1- آشنایی با با تجهیزات آزمایشگاه میکروبولوژی2- آشنایی با انواع محیط کشت3- طرز تهیه محیط کشت و انواع روش‌های کشت4- آشنایی با میکروبولوژی عمومی5- آشنایی با میکروبیولوژی موادغذایی6-...

بهنوش ایران

کارآموز زیست و میکروبیولوژی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: میکروبیولوژی
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت بهوش ایران به 5 نفر دانشجوی رشته زیست شناسی ترجیحا از گرایش میکروبیولوژی نیاز دارد

رویان تیسان سبز

آموزش کنترل کیفی محصولات بیوتکنولوژی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: میکروبیولوژی
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
فاز یک:آموزش کنترل کیفی همراه با مسول فنیفاز دو:کشت میکرو ارگانیسم ها بر روی محیط های آزمایشگاهیفاز سوم:شناسایی آلودگی های همراهجذابیت های مجل کار:فعالیت در یک محیط علمی

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید