1 کارآموزی پیدا شدند

ایستا صنعت وطن

آشنایی با آزمایشگاه میکروبیولوژی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: زیست شناسی / علوم زیستی
6 ماه پیش   قم فردی   -- ﷼ هر ساعتی
1- آشنایی با با تجهیزات آزمایشگاه میکروبولوژی 2- آشنایی با انواع محیط کشت 3- طرز تهیه محیط کشت و انواع روش‌های کشت 4- آشنایی با میکروبولوژی عمومی 5- آشنایی با میکروبیولوژی موادغذای...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید