1 کارآموزی پیدا شدند

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

پژوهش و فناوری

ویژه ی دانشجویان رشته ی: ارتباطات / رسانه / روابط عمومی / کتابداری
8 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پذیرش در مصاحبه ظرفیت: دستکم یک نفر

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید