1 کارآموزی پیدا شدند

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارآموز واحد مالی ارزیابی کسب و کارهای نوپا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مالی
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این بخش کارآموز کنار تسلط به مباحث فنی در کسب و کارها به مسائل تکنیکی ارزیابی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا خواهد پرداخت و عملا از فضای تئوری به فضای عملی خواهد آمد. در دوره ک...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید