1 کارآموزی پیدا شدند

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارآموزی تحلیل گری کسب و کار

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مدیریت مهندسی
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این دوره کارآموزی که با اولویت حضور و در شرایط خاص با دور کاری کارآموزان مورد نظر می باشد. در این بخش به شناخت زیست بوم کارآفرینی پرداخته می شود و پس از آن به بررسی اجزای مهم در...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید