1 کارآموزی پیدا شدند

ایران دلکو

لجستیک

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی صنایع
11 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
هدف: پیاده سازی و کنترل اجزای الزامات جهت اخذ گرید A لجستیکی خروجی: انجام کلیه فرآیندها طبق استانداردهای لجستیکی

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید