1 کارآموزی پیدا شدند

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموزی در شرکت پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
8 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پروتئین گستر سینا ظرفیت: 2 نفر

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید