2 کارآموزی پیدا شدند

ایستا صنعت وطن

آشنایی با آزمایشگاه شیمی، شیمی مواد غذایی، آرایشی بهداشتی، آب، خاک و پساب

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی - صنایع غذایی
1 سال پیش   قم تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
- در ابتدا دانشجو آشنایی کلی با آزمایشگاه، محیط و اصول ایمنی در آن را آشنا خواهد شد .- روش استاندارد خوانی و خلاصه بندی مطالب و اجرا مطابق با استاندارد را فرا خواهد گرفت.- آشنایی ب...

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموزی در شرکت پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی - صنایع غذایی
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پروتئین گستر سینا ظرفیت: 2 نفر

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید