113 کارآموزی پیدا شدند

آزمایشگاه پدیده های انتقال و نانوفناوری(دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران)

کارآموزی در آزمایشگاه پدیده های انتقال و نانوفناوری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در آزمایشگاه پدیده های انتقال و نانوفناوری

گروه کارخانجات شیشه اردکان

گروه کارخانجات شیشه اردکان(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   اردکان فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

صنایع پتروشیمی ری

کارآموزی در شرکت صنایع پتروشیمی ری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام فرایندهای شیمی -تحقیق و توسعه - طراحی و مهارت در کار با تجهیزات پاالیشگاهی از جمله برج تقطیر-مدیریت مخازن مواد اولیه و محصول -آشنایی کامل با تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و تسته...

طرح و بازرسی و پارس فراگام

دفتر فنی کارشناس مکانیک

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: تکمیل مدارک مهندسی تکمیل چون ساخت پروژه ناظر رفع پانچ های مکانیک و پمپ خانه ها تکمیل صورت جلسات مکانیکی پروژه نوع دوره: حضوری

پاکسازان امروز

شرکت پاکسازان امروز(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

تولید برق پرند مپنا

تصفیه آب دمین در نیروگاه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
ارزیابی آب خام ورودی و آب های خروجی از تصفیه خانه اندازه گیری مقادیر چک کردن فرآیندها نوع دوره: حضوری

آواکتان قشم

عوامل شیمیایی موثر بر پوشاک

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
آشنایی با نخ، بافت و پارچه و شناخت انواع آن ها محاسبه نمره نخ، گرماژ و طول حلقه جهت تولید نمونه های خواسته شده آزمایش های مربوط به حذف نایلون و تعیین جنس پارچه و نخ آشنایی با محیط...

دامنه پاک سبلان

آشنایی با میکروبیولوژی های فرآورده های لبنی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   اردبیل فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: حضوری

زمزم تهران

فرآیند تولید نوشابه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام آزمایشات مربوط به محصول نهایی انجام آزمایشات مربوط به مواد اولیه نوع دوره: تلفیقی از حضوری و دورکاری

بام فرایند سیستم

پیاده سازی PSM در پالایشگاه نفت تبریز

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام پياده سازي سيستم هاي مديريت تغيير، مديريت ريسک و تجزيه و تحليل حوادث در راستاي پياده سازي مديريت ايمني فرآيند و با لحاظ نمودن نتايج مطالعات تحليل شكاف  (Gap Analysis)  در شرك...

کرانگین

فرآیندهای اکستروژن واکنشی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی و مطالعات کتابخانه ای فرآیند اکستروژن واکنشی کنترل فرآیند اکستروژن واکنشی بررسی روش ها و طرح های نوین نوع دوره: حضوری

فومن شیمی

تولید روغن های ماشین

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
آشنایی با فرآیند های تولید نوع دوره: حضوری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید