23 کارآموزی پیدا شدند

پتروسازه بین‌الملل آرام

کارآموزی در پتروسازه بین‌الملل آرام

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در پتروسازه بین‌الملل آرام
اداره استاندارد استان فارس

کارآموزی در اداره استاندارد استان فارس

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   شیراز فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در اداره استاندارد استان فارس
آزمایشگاه بازیافت آب (دانشگاه تهران)

کاراموزی در ازمایشگاه بازیافت اب

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کاراموزی در ازمایشگاه بازیافت اب
استقبال رنگ

کارآموزی در شرکت رنگ استقبال

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت رنگ استقبال
گسترش فناوری خوارزمی

کارآموزی در شرکت گسترش فناوری خوارزمی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت گسترش فناوری خوارزمی
رویان پلیمر آریا

بررسی بازار متانول

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی بازار متانول
گروه مپنا

پروژه های مرتبط با نفت و گاز

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پروژه های مرتبط با نفت و گاز
پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموزی در شرکت پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پروتئین گستر سینا ظرفیت: 2 نفر
توسعه دانش و فناوری ایلیا

ساخت و تست کاتالیست هاى پیشرفته

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران تیمی سه نفره   -- ﷼ هر ساعتی
پروژه مربوط به ساخت و تست کاتالیست هاى پیشرفته جهت یکى از فرآیندهاى مهم نفتى است.
اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان

کارآموزی در اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   اهواز فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در اداره امور آزمایشگاه های استاندارد استان خوزستان
هلدینگ صنایع غذایی سینا

تولید قند از خرما و ضایعات آن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
هلدینگ صنایع غذایی سینا ( قند اصفهان )  با خود هلدینگ ارتباط خواهند داشت.
زمزم ایران

کارآموزی در شرکت زمزم ایران

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی شیمی
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت زمزم ایران ظرفیت: 1 نفر

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید