76 کارآموزی پیدا شدند

سبحان دارو

کارآموزی در شرکت سبحان دارو

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
20 ساعت پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت سبحان دارو

سبحان دارو

کارآموزی در شرکت سبحان دارو

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
20 ساعت پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت سبحان دارو

پترو پالا توس

کارآموزی در شرکت پترو پالا توس

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
20 ساعت پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پترو پالا توس

پژوهشکده شیمی پژوهشگاه استاندارد

کارآموزی در شرکت پژوهشکده شیمی پژوهشگاه استاندارد

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
21 ساعت پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پژوهشکده شیمی پژوهشگاه استاندارد

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی کرج

کارآموزی در شرکت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی کرج

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
21 ساعت پیش   کرج فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی کرج

شیمیایی بهداش

کارآموزی در شرکت شیمیایی بهداش

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
23 ساعت پیش   قزوین فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت شیمیایی بهداش

صنایع بسته بندی داروپات شرق

کارآموزی در صنایع بسته بندی داروپات شرق

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
1 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پس از ورود به کارخانه در مراحل اولیه باید در خطوط تولید با روند تولید و مسائل مربوط به تولید آشنا شد. با گذراندن مراحل تولید در خطوط مختلف تولید کارهای مربوط به کنترل کیفیت و انجام...

پارس سیمین

کارآموزی در شرکت پارس سیمین

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
2 روز پیش   بندرانزلی فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پارس سیمین

شتابدهنده زیست فناوری بن دا

کارآموزی در شرکت شتاب دهنده زیست فناوری بن دا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
3 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت شتاب دهنده زیست فناوری بن دا

شركت البرز دارو

کارآموزی در شرکت البرز دارو

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
3 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت البرز دارو

پتروشیمی بوعلی سینا

آشنایی و بررسی واحد های عملیاتی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
3 روز پیش   بندرعباس فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در صنعت پتروشیمی هیدروکربن های موجود در نفت خام و گاز طبیعی پس از انجام فرآورش با انجام یک سری از فرآیند های شیمیایی به محصولات جدیدی تبدیل می شوند.

پتروشیمی بوعلی سینا

آشنایی و بررسی واحد های عملیاتی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی شیمی
3 روز پیش   بندرعباس فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در صنعت پتروشیمی هیدروکربن های موجود در نفت خام و گاز طبیعی پس از انجام فراورش با انجام یک سری از فرآیند های شیمیایی به محصولات جدیدی تبدیل می شوند.

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید