30 کارآموزی پیدا شدند

مبتکران عمران سازه

کارآموزی در شرکت مبتکران عمران سازه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
2 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پروژه های جاری شرکت مبتکران عمران سازه

ایرسا افق پاسارگاد

کارآموزی در شرکت ایرسا افق پاسارگاد

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
4 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت ایرسا افق پاسارگاد

پرگامان نوا گستر صبا

مقدمات طراحی و اجرای شبکه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی انرژی
4 ماه پیش   همدان فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مقدمات طراحی و اجرای شبکه .....

دیاکوانرژی

مشارکت در عملیات پژوهشی و تست های آزمایشگاهی مواد شیمیایی سیال حفاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
4 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در رابطه با تست ها و ساخت محلول های شیمیایی آزمایشگاه سیال و سیمان حفاری و همچنین انجام تست ها ی آزمایشگاهی و ساخت محلول های مورد استفاده و در آز...

شرکت بهین نگاره

کارآموزی در شرکت شرکت بهین نگاره

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
4 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت شرکت بهین نگاره

پالایشگاه نفت کرمانشاه

کارآموزی در شرکت ملی نفت ایران

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
5 ماه پیش   کرمانشاه فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت ملی نفت ایران

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

کارآموزی در شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
5 ماه پیش   اهواز فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

کارآموزی در شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
5 ماه پیش   اهواز فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

گاز استان همدان-شعبه سنگ شیر

کارآموزی در شرکت گاز استان همدان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
5 ماه پیش   همدان فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت گاز استان همدان

آزمایشگاه نفت انستیتو نفت

کارآموزی در آزمایشگاه نفت انستیتو نفت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
5 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در آزمایشگاه نفت انستیتو نفت

مهندسی و توسعه نفت

کارآموزی در شرکت مهندسی و توسعه نفت

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
5 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت مهندسی و توسعه نفت

شرکت دریاپالا

کارآموزی در شرکت مهندسی دریاپالا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
5 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت مهندسی دریاپالا

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید