4 کارآموزی پیدا شدند

شرکت شتابدهنده و نوآوری نفت و گاز پتروپالاتوس

تحقیق و توسعه پایین دستی نفت و گاز

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت / مهندسی انرژی
4 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
تحقیق و توسعه در زمینه پروژه های موجود از جمله : غشای الترافیلتراسیون ، شیرین سازی گاز ترش با استفاده از نانو فیلتر گاز ترش، جاذب لکه های نفتی از سطح دریا ، شیرین سازی پنتان ، ادیپ...

شرکت شتابدهنده و نوآوری نفت و گاز پتروپالاتوس

تحقیق و توسعه پایین دستی نفت و گاز

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت / مهندسی انرژی
4 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
تحقیق و توسعه در زمینه پروژه های موجود از جمله : غشای الترافیلتراسیون ، شیرین سازی گاز ترش با استفاده از نانو فیلتر گاز ترش، جاذب لکه های نفتی از سطح دریا ، شیرین سازی پنتان ، ادیپ...

آزمایشگاه تحریک چاه و مخزن

ازمایشگاه اسید

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت / مهندسی انرژی
4 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام ازمایشات تحریک چاه با تزریق اسید

دیاکو انرژی پژوه

مطالعه و بررسی دستگاه های اندازه گیری خواص سیالات حفاری

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی نفت
11 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت جهت انجام پروژه خود نیاز به مهندسی نفت و مهندسی مکانیک دارد، از این رو جهت ساخت دستگاه های خود به کارآموزان مهندسی نفت و مهندسی مکانیک نیاز خواهد داشت. پروژه تعریف شده مطالعه...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید