1 کارآموزی پیدا شدند

پترو پژوهش اهورا

همکاری در پروژه های جاری شرکت در زمینه مهندسی نفت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی نفت / مهندسی انرژی
11 ماه پیش   تهران تیمی چهار نفره   -- ﷼ هر ساعتی
همکاری در پروژه های جاری شرکت در زمینه مهندسی نفت

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید