1 کارآموزی پیدا شدند

توسعه افق نانو فناوری توانا

پژوهش های فناورانه حوزه نانو تکنولوژی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: فناوری نانو_نانومواد
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
In today’s fast-moving world, Nanotechnology plays an essential role in all aspects of our lives and a large share of the international market has been allocated on this technology...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید