177 کارآموزی پیدا شدند

سایپا

کارآموزی در شرکت سایپا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
2 هفته پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی علت تردی هیدروژنی در قطعات دارای پوشش کرومانه روش های پوشش دهی نوین آشنایی با استاندارد های پوشش و مواد در خودروسازی

هلدینگ معدنی فلات آسیا

کار در آزمایشگاه به عنوان مهندس مواد

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
3 هفته پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام تست های مختلف روی مواد اولیه و فرمول نویسی

پترو پالا توس

کارآموزی در شرکت پتروپالاتوس

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
3 هفته پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پتروپالاتوس

جهاد دانشگاهی تهران مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد فلزی

کارآموزی در مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد فلزی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
4 هفته پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد فلزی

آیهان

طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
4 هفته پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کار با فرایند های پرینتر سه بعدی و طراحی و ساخت

اریسا پاس شریف

طراحی قالب شمش 1تنی فولاد و بررسی روند انجماد به کمک نرم افزار procast

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
4 هفته پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
..............

آرین گداز جم

بررسی ساختار فازی فولاد

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
4 هفته پیش   سمنان فردی   -- ﷼ هر ساعتی
...........

سایپا

کارآموزی در شرکت سایپا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی علت تردی هیدروژنی در قطعات دارای پوشش کروماتهروش های پوشش دهی نوینآشنایی با استاندارد های پوشش و مواد در خودروسازی

تولیدی صنعتی نفت سوز و گاز سوز تبریز

کارآموزی در شرکت تولیدی صنعتی نفت سوز و گاز سوز تبریز

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   تبریز فردی   -- ﷼ هر ساعتی
انجام کار های اداری و اطلاعات بیشتر درباره ی خرید ورق های برنجی و قالب گیری

نورد ولوله صفا

کارآموزی در شرکت نورد ولوله صفا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   ساوه فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی ساختاری و مشخصات بررسی شبکه

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

بررسی سختی جوش آلومینیوم در خطوط مترو تهران

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
حضور در مرحله ی اجرای جوش و جوشکاری بررسی سختی جوش آلومینیوم در خطوط مترو تهران

نوین فن سنجش آویسا

ارزیابی و تحلیل فنی نانو مواد

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مواد و متالورژی
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه کارآموز با طیف وسیعی از محصولات با مشخصات نانو متر در جهت دریافت تاییدیه آن مواجه خواهد شد

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید