5 کارآموزی پیدا شدند

جم استون پارس

همکاری در پروژه های جاری شرکت در زمینه مهندسی معدن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
2 هفته پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
آشنایی با کارخانه تولید کاتد مس و گذراندن دوره آموزشی در محل  آشنایی با شرکتهای خارجی صاحب تکنولوژی در بخش معدن و صنایع معدنی و بررسی  کامل تکنولوژی و صنایع مربوطه  آشنایی با قوانی...
زمین کاوان قرن

همکاری در پروژه های جاری شرکت در زمینه معادن فلزی در حال اکتشاف و درحا...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
3 هفته پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
معادن فلزی در حال اکتشاف و در حال بهره برداری فعالیت های دفتری و اداری در دفتر مرکزی واحد فنی و مهندسی در دفتر مرکزی
معدن کانسار پویان

اکتشاف و سنجش از دور در معادن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
آشنایی با مراحل اکتشاف تخصصی و سنجش از دور فاز یکفاز دوفاز سهشناخت مفاهیم پایه در مورد عنوان پروژه شناخت مفاهیم تخصصی موضوع پروژه شناخت عملی از نحوه فعالیت در موضوع پروژه نوع پروژه...
معدن کانسار پویان

حفاری اکتشافی در معادن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شناخت انواع حفاری اکتشافی در ایران و نحوه عملکرد آن فاز یکفاز دوفاز سهشناخت مفاهیم پایه در مورد عنوان پروژه شناخت مفاهیم تخصصی موضوع پروژه شناخت عملی از نحوه فعالیت در موضوع پروژه...
پویش معدن تجارت آریا

انجام عملیات های مرتبط با مهندسی معدن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی معدن / زمین شناسی
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه: انجام عملیات اکتشافی و پی جویی، دورسنجی و تهیه نقشه، ژئوشیمی، تخمین ذخیره، تهیه و تنظیم و ارائه گزارش به کارفرما فاز یکفاز دوفاز سهعملیات دفتری و کتابخانه ای عملیات صحرا...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید