1 کارآموزی پیدا شدند

دانش یاب

تحلیل چرخه عرضه و تقاضای محصولات تکنولوژیک در بازار کشور با داده کاوی...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی مکانیک
10 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
با توجه به شرایط تحریمی موجود در کشور، توازن چرخه عرضه و تقاضا به هم ریخته است. ایجاد تحلیل از وضعیت زنجیره تامین محصولات، دسته بندی محصولات به: «High Tech»، «Low Tech»، «No Tech»...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید