2 کارآموزی پیدا شدند

گنجه

مهندس مکاترونیک و طراح

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مکاترونیک
1 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
- آشنایی با Sheet Metal (اختیاری)       - آشنایی با Solidworks - آشنایی با مکاترونیک         - آشنایی با طراحی مکانیزم (اختیاری

تحلیلگران هوشمند ژرفا

کشف تقلب در بیمه شخص ثالث و بیمه درمان تکمیلی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مکاترونیک
1 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه نمونه ای از داده های دارای برچسب تقلب (در بیمه شخص ثالث) و داده های بدون برچسب (بیمه درمان تکمیلی) مورد استفاده قرار میگیرد و هدف ساخت مدلی هوشمند است که با استفاده از...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید