428 کارآموزی پیدا شدند

فناوری تجهیزات پزشکی پویش تزریق

بهبود فرآیند ساخت قلم انسولین

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 هفته پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بهبود خط تولید قلم انسولین پردازش تصویر به منظور کنترل کیفیت

نئوپان 22 بهمن

حضور در بخش تولید صفحات ملامینه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   چالوس فردی   -- ﷼ هر ساعتی
حضور در بخش تولید صفحات ملامینه و یادگیری فرآیند

کاوش مکانیزه فن آور

طراحی و توسعه یک سیستم ترمیم انشعابات فاضلاب

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
طراحی و توسعه یک سیستم ترمیم انشعابات فاضلاب

کیفیت کوشان پارس

بررسی ساخت و دامنه کار دستگاه های تست خستگی و آزمون ضربه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی ساخت و دامنه کار دستگاه های تست خستگی و آزمون ضربه

جوشن کار اسپادانا

کارآموزی در شرکت جوشن کار اسپادانا

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   اصفهان فردی   -- ﷼ هر ساعتی
..............

جهان فولاد سیرجان

کارآموزی در شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   سیرجان فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

پژوهشگاه هوافضا_وزارت تحقیقات و فناوری

مطالعات مفهومی و مقدماتی توربین هایی بادی محصور در کانال

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
....................

مجتمع صنایع چرم پیشرو کرمان

کارآموزی در مجتمع صنایع چرم کرمان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک- فنی مکانیک- مهندسی مکانیک-نقشه کشی و طراحی صنعتی- مهندسی مکانیک بیوسیستم- مهندسی مکانیک- مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی- مهندسی مکانیک_طراحی کاربردی (دینامیک،کنترل و ارتعاشات)
2 ماه پیش   کرمان فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تولیدات مصنوعات چرمی

پارس خودرو

کارآموزی در شرکت پارس خودرو

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت پارس خودرو

شرکت تعاونی صنایع

کارآموزی در شرکت تعاونی صنایع

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   رضوانشهر فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی در شرکت تعاونی صنایع

احداث کنترل

شرکت در پروژه های ممیزی انرژی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نظر به اهمیت غیر قابل انکار انرژی مدیریت مصرف صحیح آن و بکارگیری راه حل های مناسب جهت بهینه سازی بخش مدیریت انرژی از ابتدای سال 1381 به عنوان یکی از بخش های استراتژیک مرد توجه اساس...

توسعه انرژی خاورمیانه

طراحی مخازن دو فازی و سه فازی نفت و گاز

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی
2 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی مقاله های مربوط به طراحی مخازن دو فازی و سه فازی تهیه و انجام موارد مشابه تهیه برگه فنی و محاسباتی با EXCELL مقایسه با موارد انجام شده نتیجه گیری 

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید