87 کارآموزی پیدا شدند

صنایع فن آوری رایانه هورپندار

طراحی و ساخت شیر برقی چند راهه (SOLENOID VALVE)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک-نقشه کشی و طراحی صنعتی
1 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شیرهای برقی چند راهه سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات در صنعت میباشند که برای کاربردهای کنترلی و ایمنی مختلف بکار گرفته میشوند. در این پروژه قرار است یک ش...

کارآموز مکانیک

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت مهندسین مشاورکندا ایده، که خدمات مهندسی و فن آوری ارائه می کند و تحت حمایت قانون شرکت هایدانش بنیان قرار دارد و مفتخر به همكاری گسترده با سازمان های بزرگِ متولی پروژههای ملی ا...

کارآموز پایپینگ

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
1 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت مهندسین مشاور کندا ایده، که خدمات مهندسی و فن آوری ارائه می کند وتحت حمایت قانون شرکت های دانش بنیان قرار دارد و مفتخر به همكاری گسترده باسازمان های بزرگِ متولی پروژه های ملی...

فاتح آسمان شریف

بررسی جاذبهای مخابرات نارسانای کاربردی در حوزه مخابرات

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
........

فاتح آسمان شریف

دستگاه تست موتور-ملخ با قابلیت تست خودکار و ثبت و خروجی دیتای کامل

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
.....

فاتح آسمان شریف

دستگاه تست الکترونیک موتور-ملخ با قابلیت تست خودکار و ثبت و خروجی دیتای کامل

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
............

فاتح آسمان شریف

دیتاالگر 1 الکترونیک مگاسمپل با حداقل 6 ورودی آنالوگ

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
..........

فاتح آسمان شریف

روشهای مدیریت سیستم الزامات در توسعه محصول (Requirement management_x0002_Requirement tracing)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
به عنوان مثال مجموعه های IBM و Jamasoftware

فاتح آسمان شریف

بررسی تاکسیهای سیستم هوایی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
...........

فاتح آسمان شریف

بررسی استانداردها سیستم و مدیریت چرخه عمر محصول

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
............

فاتح آسمان شریف

بررسی استانداردها سیستم و مدیریت چرخه عمر محصول

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی مکانیک
2 روز پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
.............

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید