39 کارآموزی پیدا شدند

آرش شیمی

آرش شیمی(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
5 ماه پیش   قزوین فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان پردیس فنی کاسپین دانشگاه تهران
نیوساد پلیمر ایرانیان

کار در آزمایشگاه و انجام انواع تست های مربوط به لاستیک و پلاستیک

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
یادگیری و کار با انواع دستگاه های آزمایشگاهی از جمله رئومتر، سفتی سنج، آونف تنسومتر، رزیلیانس، تست درام هیدرولیکی 5 تن و کیت دانسیتهیادگیری و نوشتن فرمول طبق داده های درخواستی مشتر...
هلدینگ طب پلاستیک نوین

کارآموز مهندسی پلیمر در هلدینگ طب پلاستیک نوین

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
توسعه محصولات جدید پلیمریتکنولوژی تولید محصولات پلیمریفرمولاسیون و فرآیند تولید محصولات پلیمریاستانداردهای محصولات پلیمریتامین مواد اولیه پلیمرینوع دوره: حضوری
بهین‌آور

تحقیق و توسعه در فرمولاسیون فوم های سلول بسته

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تحقیق و مطالعه درباره فرمولاسیون های خط و بهبود خواص آنمطالعه درباره فوم های EPDM و اجرای فرمولاسیونتعیین شاخص استانداردکارشناسی محصولات روتیننوع دوره: حضوری
پارسا پلیمر شریف

آشنایی با کامپاندینگ، تست ها و تجهیزات مربوطه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
1- آموزش و آشنایی با آمیزه سازی2- انجام پروژه های تحقیقی محوله3- حضور در آزمایشگاه و انجام تست هانوع دوره: حضوری
پادنا پلیمر

همکاری در پروژه های جاری شرکت در زمینه تولید مستربچ و کامپاندهای پلیمر...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   قزوین فردی   -- ﷼ هر ساعتی
اجرای پروژه های محوله از سوی شرکت شاملآنالیز مواد اولیهآنالیز محصولاتکنترل فرآیندتوسعه محصولاتنوع دوره: حضوری
آرال طب کارمانیا

کارآموز مهندسی پلیمر

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
ایشان موظف به رعایت نظم٬ حضور در محل در ساعات تعیین شده٬اضافه کار در صورت درخواست مجموعه٬ رعایت اصول محرمانگی و حسن انجام کار می باشد.وظایف ایشان شامل دو بخش آموزش و اجرا می باشد.د...
پیشرو ابتکار و دانش

پیشرو ابتکار و دانش(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
کابل سازی افق البرز

کابل سازی افق البرز(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   قزوین فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
تولیدی مهرکام پارس

تولیدی مهرکام پارس(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
سبلان پلاستیک

سبلان پلاستیک(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران(دانشکده فنی کاسپین)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی پلیمر
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی ویژه دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید