1 کارآموزی پیدا شدند

امید فضا

جذب کارآموز برای پروژه ساخت و طراحی ماهواره

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
11 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
مکانیک :   • طراحی و ساخت مکانیزم و سازه های ایستگاه زمینی • بررسی سینماتیک و دینامیک بالک های خورشیدی چند بار بازشونده توسط ADAMS و تحلیل استحکامی آن • طراحی سه بعدی و تحلیل آداپت...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید