2 کارآموزی پیدا شدند

فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس

بررسی و تحلیل سیستم های ناوبری صفحات پایدار

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی هوافضا
3 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه  ابتدا می بایست کاروز با صفحات پایدار آشنایی پیدا کند و مکانیزم  انواع آنها را تحلیل و دسته بندی نماید و در مرحله بعد سنسور های مورد نیاز برای این سیستم را شناسایی  و...
رایا اوج پرواز

طراحی و تحلیل انواع پرنده های بدون سرنشین

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی هوافضا
3 روز پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه : باتوجه به زمینه فعالیت مشارکت، پروژه های حاضر را می توان در دو بخش مکانیکی و کنترلی طبقه بندی نمود. بخش اول که با عنوان مکانیکی نام گذاری شده است شامل طراحی مفهومی انوا...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید