28 کارآموزی پیدا شدند

فاتح آسمان شریف

بررسی برخی سیستم استانداردهای هوایی کاربردی در مولتی رورتور

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
استاندارد IASA • استاندارد F

فاتح آسمان شریف

بررسی سیستم استانداردهای طراحی و کاربری تاکسی های هوایی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
.

فاتح آسمان شریف

بررسی تاکسیهای سیستم هوایی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
.........

فاتح آسمان شریف

بررسی استانداردها سیستم و مدیریت چرخه عمر محصول

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
........

فاتح آسمان شریف

روشهای مدیریت سیستم الزامات در توسعه محصول (Requirement management_x0002_Requirement tracing)

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
به عنوان مثال مجموعه های IBM و Jamasoftware

فاتح آسمان شریف

دستیار تعمیر و پرواز در واحد نمونه سازی و آزمون

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
آمادهسازی و مونتاژ مکاترونیکی برخی سامانه ها • مرتبسازی و بروزرسانی اسناد • مرتبسازی تجهیزات فیزیکی کارگاه • شرکت در آزمونهای تحقیقاتی به عنوان دستیار پرواز • نگارش گزارش عملکرد د...

فاتح آسمان شریف

آزمون های مکانیکی و شناسایی و کالیبراسیون مورد استفاده در صنایع هوایی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
.........

فاتح آسمان شریف

مدلسازی تجربی نیروها و ممانهای ملخ 22 اینچ در زوایای مختلف به کمک تونل باد

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
هدف از این پروژه صحه سنجی مدلهای توسعه داده شده در شرکت برای این ملخ میباشد

فاتح آسمان شریف

تعیین ضرایب لیفت و درگ پرندههای شرکت با CFD

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
..........

فاتح آسمان شریف

بررسی استاندارد ها و الزامات نرمافزاری در صنعت هوایی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه الزامات 178-Do و روش رسیدن به آنها مطالعه میشود.

فاتح آسمان شریف

راه اندازی سنسور میکروکنترلر IMU مدل WT931

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
..........

فاتح آسمان شریف

بررسی نرمافزار سیستم SysML و کاربرد آن بخشهای مختلف مهندسی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی هوافضا
4 ماه پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
........

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید