2 کارآموزی پیدا شدند

فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس

بررسی آنتن های ارایه فازی در باند ku

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
10 ماه پیش   تهران تیمی سه نفره   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه: دانشجویان باید بتوانن بعد از آموزش های و توضیحات شرکت . آنتن های آرایه فازی را بررسی و یک نمونه با مشخصات زیر را طراحی کرده و به مرحله ساخت برساند  مشخصات آنتنی که در پا...
فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس

بررسی راهکار های قدرت سیگنال ماهواره و نمایش آن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
10 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه: کارورزها در ابتدا باید راهکار های تعیین قدرت سیگنال ماهواره را بررسی نمایند و بعد از آن موجود در اختیار آنها قرار می گیرد . در این مرحله دانشجویان باید توسط میکرو کنترل...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید