1 کارآموزی پیدا شدند

نیرا سیستم پویا

کارآموزی در زمینه سیستم های هوشمند و کنترلی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه به دلیل مسائل امنیتی امکان فاش کردن پروژه وجود ندارد جذابیت های محیط کاراستفاده از خدمات آموزش نیرا سیستم برای کارآموزان

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید