1 کارآموزی پیدا شدند

مهندسی راژمان کبیر

اینترلاکینگ الکترونیکی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
درباره شرکت : برنامه نویسی کامپیوتر و یا برنامه نویسی سیستم های نهفته و میکروکنترلرها به صورت حرفهای / برنامه نویسی وب ویژه دانشجویان کامپیوتر / برنامه نویسی اندرویداهم فعالیت های...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید