3 کارآموزی پیدا شدند

فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس

بررسی راهکار های قدرت سیگنال ماهواره و نمایش آن

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی برق_مخابرات (سیستم)
1 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
درباره شرکت : شرکت فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس درسال ۱۳۸۹ توسط متخصصین ارتباطات و فناوری اطلاعات با سوابق علمی وتجربی ۴۰ ساله درمخابرات ماهواره ای ایستگاههای زمینی وشبکه های م...

فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس

بررسی آنتن های ارایه فازی در باند ku

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی برق_مخابرات (سیستم)
1 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
درباره شرکت : شرکت فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس درسال ۱۳۸۹ توسط متخصصین ارتباطات و فناوری اطلاعات با سوابق علمی وتجربی ۴۰ ساله درمخابرات ماهواره ای ایستگاههای زمینی وشبکه های م...

گسترش ارتباطات بهداد

طراحی و ساخت انواع آنتن و ادوات مایکروویو

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی برق_مخابرات (سیستم)
1 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
درباره شرکت :شرکت گسترش ارتباطات بهداد با تجربه تولید حدود 40 سال مدیریت آقای حسین قادری در بخش آنتن های گیرنده رادیو تلویزیونی و همچنین 18 سال تجربه در تولید آنتن های انتشار امواج...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید