3 کارآموزی پیدا شدند

فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس

بررسی راهکار های قدرت سیگنال ماهواره و نمایش آن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
5 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
درباره شرکت : شرکت فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس درسال ۱۳۸۹ توسط متخصصین ارتباطات و فناوری اطلاعات با سوابق علمی وتجربی ۴۰ ساله درمخابرات ماهواره ای ایستگاههای زمینی وشبکه های م...
فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس

بررسی آنتن های ارایه فازی در باند ku

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
5 ماه پیش   تهران تیمی سه نفره   -- ﷼ هر ساعتی
درباره شرکت : شرکت فناوری ارتباطات سیار اشتاد پارس درسال ۱۳۸۹ توسط متخصصین ارتباطات و فناوری اطلاعات با سوابق علمی وتجربی ۴۰ ساله درمخابرات ماهواره ای ایستگاههای زمینی وشبکه های م...
گسترش ارتباطات بهداد

طراحی و ساخت انواع آنتن و ادوات مایکروویو

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
5 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
درباره شرکت :شرکت گسترش ارتباطات بهداد با تجربه تولید حدود 40 سال مدیریت آقای حسین قادری در بخش آنتن های گیرنده رادیو تلویزیونی و همچنین 18 سال تجربه در تولید آنتن های انتشار امواج...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید