1 کارآموزی پیدا شدند

پویه الکترونیک

بازدید از مراحل مونتاژ و تست دستگاهها

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی برق_قدرت
1 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
درباره شرکت : شرکتپویه الکترونیک با سابقه ای حدود 30  سال فعالیت در زمینه تأمین تجهیزات برق بدونوقفه UPS از انواع AC و DC در ایران واجرای پروژه های متعدد صنعتی در صنایع کشور و حضو...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید