1 کارآموزی پیدا شدند

آزمایشگاه مخابرات امن

توسعه و تحقیق در زمینه یادگیری عمیق

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی برق_هوش و رباتیک
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با یادگیری ماشین - طراحی و پیاده سازی راه حل برای موضوع اختصاص داده شده - آماده سازی دیتاست در صورت نیاز شرایط لازم این شرایط الزامی نیست اما...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید