1 کارآموزی پیدا شدند

دانش یاب

داده کاوی پروفایل اعضای هیئت علمی دانشگاه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی برق
10 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
ما در این پروژه، با توانمندی های روز دانش هوش مصنوعی و پردازش زبان در پی ایجاد فراداده هایی برای اسناد پژوهشی هستیم تا با توجه به گسترش روزافزون آن، کاربران توان انتخاب هایی درست و...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید