1 کارآموزی پیدا شدند

مهندسین مشاور برین نقش مهر آزان

مهندس عمران شرکت مشاور

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مهندسی مشاور وظایف:  تهیه و ویرایش نقشه  دستیار طراح 

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید