1 کارآموزی پیدا شدند

مهندسین مشاور برین نقش مهر آزان

مهندس عمران شرکت مشاور

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مهندسی زلزله
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مهندسی مشاور وظایف:  تهیه و ویرایش نقشه  دستیار طراح 

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید