1 کارآموزی پیدا شدند

فنون آردا سبز

طراحی شبکه توزیع و فاضلاب , محیط زیست

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شبکه های توزیع آب شهری جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه های فاضلاب و آب های سطحی مدیریت منابع آب و مدیریت مصرف آب تولید کننده ازن ژنراتور محیط زیست  تهران - میدان انقلاب فعالیت بصورت منظ...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید