1 کارآموزی پیدا شدند

ژرف دریا پژوهش پارس

پیش بینی های جوی و اقیانوسی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: آب و سازه های هیدرولیکی
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پروژه بررسی تغییرات الگوی رسوب گذاری ناشی از توسعه بندر بوشهر بین شرکت ژرف دریا پژوهان و سازمان بنادر و دریانوردی تعریف گردیده است. در این مطالعات اقدام به مطالعه الگوهای رسوب گذار...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید