45 کارآموزی پیدا شدند

آذین سازه های معین

مهندس عمران متره

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
8 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
فعالیت : متره و برآورد پروژه ها نقشه خوانی
شرکت معماری سازه ره شهر

مهندسی عمران علاقه مند به مباحث معماری

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
مشارکت در متره و برآورد پروژه تکمیل چک لیست های اجرایی تهیه نقشه های as built
پارسا نظم سازه کاسپین

مهندس عمران پارسا سازه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
علاقه مند به پروژه های عمرانی مسلط به رویارویی با چالش و مشکلات حین کار
تردد گستر شمال

مهندس عمران تردد گستر رشت

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   رشت فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نقشه برداری در طول خط فنی : نقشه خوانی وکنترل گزارشات کارگاه
کیوبوید

مهندس عمران کیوبوید

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پیمانکاری پروژه های ساختمانی احداث سقف های وافل
رفیع سازان

مهندس عمران رفیع سازان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نظارت بر پروژه ساختمانی پروژه حال حاضر ساختمان یاس هنگام
مهندسین مشاور آهنین پای کسری

مهندس عمران شرکت پای آهنین

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
حضور در محل پروژه کنترل نقشه ها بررسی ضوابط شهرداری
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

مهندس عمران وزارت راه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح فعالیت مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی
پروژه هتل فرشته پاسارگاد

مهندس عمران سازه در پروژه هتل

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
پروژه هتل فرشته بخش سازه و اسکلت ساختمان
بهان تدبیر

مهندس عمران و سرپرست در شرکت ساختمانی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
سرپرستی کارگاه همکاری در اجرای پروژه
پایا بتن پدیده

مهندس عمران شرکت تولیدی بتن

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   قم فردی   -- ﷼ هر ساعتی
فقط شهر قم بتن تولیدی ساخت و ساز
سازمان مهندسی و عمران تهران

مهندس عمران معاونت عمرانی شهرداری

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مهندسی عمران / مهندسی راه آهن
9 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
مهندس عمران معاونت عمرانی شهرداری زمینه فعالیت نظارت و طراحی

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید