5 کارآموزی پیدا شدند

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموز رشته مدیریت فروش

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
9 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز رشته مدیریت فروش ظرفیت : 2 نفر
پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموز رشته مدیریت بازرگانی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
9 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز رشته مدیریت از گرایش مدیریت بازرگانی ظرفیت 2 نفر
پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموز رشته مدیریت منابع انسانی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز رشته مدیریت از گرایش منابع انسانی ظرفیت 3 نفر
تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

بازاریابی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پذیرش در مصاحبه (ظرفیت: یک نفر)
سرآمدان اندیشه آوینا

همکاری در پروژه های شرکت در حوزه معماری فرایندی و پروژه های مدیریتی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
10 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
همکاری در پروژه های تخصصی مدیریت ، مهندسی صنایع و آموزش‌های سازمانی مهارت‌هایی که کارآموز در پایان طرح فرا می‌گیرد: مدیریت زمان، کنترل پروژه، فنون و روش‌های علمی به کارگرفته شده در...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید