1 کارآموزی پیدا شدند

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموز رشته مدیریت منابع انسانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مدیریت منابع انسانی
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز رشته مدیریت از گرایش منابع انسانی ظرفیت 3 نفر

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید