1 کارآموزی پیدا شدند

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموز رشته مدیریت منابع انسانی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
7 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز رشته مدیریت از گرایش منابع انسانی ظرفیت 3 نفر

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید