1 کارآموزی پیدا شدند

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموز رشته مدیریت بازرگانی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: مدیریت بازرگانی
2 سال پیش   تهران تیمی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز رشته مدیریت از گرایش مدیریت بازرگانی ظرفیت 2 نفر

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید