2 کارآموزی پیدا شدند

پروتئین گستر سینا (گوشتیران)

کارآموز رشته مدیریت فروش

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
7 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموز رشته مدیریت فروش ظرفیت : 2 نفر
سرآمدان اندیشه آوینا

همکاری در پروژه های شرکت در حوزه معماری فرایندی و پروژه های مدیریتی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
9 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
همکاری در پروژه های تخصصی مدیریت ، مهندسی صنایع و آموزش‌های سازمانی مهارت‌هایی که کارآموز در پایان طرح فرا می‌گیرد: مدیریت زمان، کنترل پروژه، فنون و روش‌های علمی به کارگرفته شده در...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید