1 کارآموزی پیدا شدند

دیوار

سامرکمپ Front-end دیوار

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: ارتباطات و فناوری اطلاعات
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
سامرکمپ، فرصتیه برای تجربه‌ کردن کار در محیطی مشابه دیوار. تا به حال دو دوره از سامر‌کمپ توسط هلدینگ هزاردستان برگزار شده و قراره برای اولین بار در دیوار این اتفاق بیفته. این دوره‌...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید