17 کارآموزی پیدا شدند

ناهیرا

کارآموز Flutter

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت ناهیرا اقدام به جذب چند کارآموز با شرایط زیر می نماید: تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی امتیاز محسوب می شود .توانایی جستجوی پیشرفته در وب فارسی و انگلیسیدارای روحیه کار گروهی...
ناهیرا

کارآموز NodeJs

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت ناهیرا اقدام به جذب چند کارآموز با شرایط زیر می نماید: تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی امتیاز محسوب می شود .توانایی جستجوی پیشرفته در وب فارسی و انگلیسیدارای روحیه کار گروهی...
ناهیرا

کارآموز React Native

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت ناهیرا اقدام به جذب چند کارآموز با شرایط زیر می نماید: تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی امتیاز محسوب می شود .توانایی جستجوی پیشرفته در وب فارسی و انگلیسیدارای روحیه کار گروهی...
ناهیرا

کارآموزی (Front-End (ReactJs

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرکت ناهیرا اقدام به جذب چند کارآموز با شرایط زیر می نماید: تحصیل در یکی از دانشگاه های دولتی امتیاز محسوب می شود .توانایی جستجوی پیشرفته در وب فارسی و انگلیسیدارای روحیه کار گروهی...
تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

برنامه‌نویسی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پذیرش در مصاحبه (ظرفیت: 5 نفر)
شرکت مهندسی میزان سها

راه اندازی #C

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
10 ماه پیش   تهران تیمی چهار نفره   -- ﷼ هر ساعتی
 CRM وظایف و مسئولیت ها: ● شناسایی وضعیت موجود سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان ● بررسی وضعیت موجود، استخراج و مستند سازی کانالهای ارتباط با مشتری ● استخراج فرآیند ها و تدوین دست...
مهندسی پارس دانش الکترونیک سها ( پداس)

طراحی نرم افزار سیستم کنترل تردد

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
10 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
تولیدنرم افزار سیستم کنترل تردد بر پایه نرم افزار های ذکر شده در پایین  جذابیت های محل کار: آشنایی با سیستم های هوشمند کنترل تردد –ماژول های rfid و UHF  و ...
فن تدبیر سبز ویرا

توسعه و تکمیل سامانه ویدئو کنفرانس

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
10 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه: در این سیستم تلاش برای راه اندازی یک محیط ویدئو کنفرانس و ارائه محصول ملی است که در نتیجه کارکرد آن سازمان ها و شرکتهای مختلف می توانند از قابلیتهای ایجاد شده بهره مند ش...
فن تدبیر سبز ویرا

توسعه و تکمیل سامانه صندوق فروشگاهی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
10 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه: سیستم صندوق فروشگاهی نرم افزاری است که بر اساس استانداردها و نیازمندی های مطروحه از سوی اداره دارایی می بایست بتواند خدمات مورد نظر را به شرکتها و فروشگاه ها برای فراهم...
فن تدبیر سبز ویرا

توسعه و تکمیل سامانه مدیریت پروژه آنلاین و سیستم دور کاری

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
10 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
سیستم سامانه مدیریت پروژه یک Back Office کامل است که تمامی فعالیت های یک کسب و کار را به صورت متمرکز در یک سامانه تجمیع، یکپارچه و در اختیار پرسنل و مدیران شرکت قرار می دهد. در این...
سامانه هوشمند ماداکتو

پشتیبانی، تهیه مستندات، تست و دیباگ و ارائه راهکارهای بهتر شدن نرم افز...

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
10 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
پشتیبانی از ده ها نرم افزار تولید شده در شرکت تهیه مستندات اموزشی نرم افزار تهیه مستندات مولتی مدیا آمموزش نرم افزار تست و دیباگ نرم افزار ارائه راه کار های بهتر شدن نرم افزار ارتب...
خوارزم ارتباط خاورمیانه

اینترنت اشیا IOT

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
10 ماه پیش   تهران تیمی دو نفره   -- ﷼ هر ساعتی
در این پروژه امکان برقراری تجهیزات به کار رفته در دستگاه ها و وسایل خانگی بر بستر اینترنت فراهم می شود و میتوان بدون در نظر گرفتن بعد ساخت انها را به صورت دستی کنترل و یا وضعیت عمل...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید