1 کارآموزی پیدا شدند

یافتار پژوهان پیشتاز رایانش

پردازش متن و تصویر

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
11 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در این دوره سعی می‌شودبا استفاده از مسائل واقعی پردازش متن یا تصویر، فرد با مسائل واقعی صنعت در موضوع تصویر و متن آشنا شود.

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید