2 کارآموزی پیدا شدند

مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران

: سامانه یکپارچه پایش ایمنی (سیپا)

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
8 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه ک: طراحی سامانه یکپارچه پایش ایمنی (سیپا) در محورهای برون شهری کشور است. براساس اطلاعات تصادفات پلیس، هلال احمر و ... سامنه ای برای بررسی اطلاعات ارائهگزارشهای فصلی با اس...
راهکار مدار هرم

سامانه های اینترنت اشیا در سلامت هوشمند Teslam

ویژه ی دانشجویان رشته ی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات
8 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح پروژه:در حال حاضر اینترنت اشیا و هوشمندسازی به عنوان یکی از موضوعات مهم در IT در بخشهای مختلف مورد توجه می باشد . یکی از این سرفصلها سلمت هوشمند( Medicine-Tele/Health-Tele )است...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید