2 کارآموزی پیدا شدند

تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

امور مالی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مالی و حسابداری
8 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
پذیرش در مصاحبه (ظرفیت: 3 نفر)
مهندسی ایده آل مهدبان

کارآموز حسابداری

ویژه ی دانشجویان رشته ی: مالی و حسابداری
9 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کار آموز ضمن در گیر شدن با کار عملی حسابداری شرکتی، کلیه مهارت های مورد نیاز برای این کار و همچنین اصول کار بیمه و ارایه صورت حساب ها به دارایی و شرکت در جلسات دفاعیه را در فضای وا...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید