1 کارآموزی پیدا شدند

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارشناس بررسی راستی آزمایی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: اقتصاد
2 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
در دوره کارآموزی توانایی های از جمله بررسی تحلیلی محصول و خدمت، بررسی بازارهای جهانی و داخلی، بررسی های مالی و حقوقی صورت می پذیرد، تمامی این توانایی ها در پروژه های مستقلی است که...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید