7 کارآموزی پیدا شدند

کارآموزی خارج از کشور

کارآموزی خارج از کشور

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- نرم افزار
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی خارج از کشور ویژه دانشجویان دانشگاه تهران که از قبل هماهنگی های لازم را انجام داده اند

آزمایشگاه فناوری های همگرا

تحلیل رفتاری عصبی سیستم شناختی انسان

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- نرم افزار
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: تلفیقی از حضوری و دپرکاری

مهسان

مهندس نرم افزار

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- نرم افزار
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: تلفیقی از حضوری و دورکاری

ایران کیش

توسعه نرم افزارهای کاربردی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- نرم افزار
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
Assist with the design, development, testing, and deployment of applications built with a variety of technologies Contribute to engineering efforts from planning and organization t...

شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی رما پرواز

برنامه نویسی

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- نرم افزار
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تهیه نرم افزارهای مورد نیاز شرکت بر اساس چارچوب و کیفیت مورد نظر شرکت تهیه API های مورد نیاز برای اتصال نرم افزار هتلی شرکت به نرم افزار شرکتهای هریس و وی هتل جذابیت های محل کار:  ...

راهکار هوشمند امن

ارزیابی امنیتی، امنیت شبکه

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- نرم افزار
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی و اجرای حملات و تکنیک های جدید در شبکه های مایکروسافتی شناسایی سامانه های آسیب پذیر در زیرساخت شبکه و اقدام به exploit آن ها فاز یکفاز دوفاز سهارزیابی امنیتی زیرساخت های حیات...

پویا

برنامه نویسی با NET.

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- نرم افزار
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
اتوماسیون صفحات XML جذابیت های محل کار: آموزش در حین کار نوع دوره : تلفیقی از حضوری و دورکاری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید