7 کارآموزی پیدا شدند

کارآموزی خارج از کشور

کارآموزی خارج از کشور

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
کارآموزی خارج از کشور ویژه دانشجویان دانشگاه تهران که از قبل هماهنگی های لازم را انجام داده اند
آزمایشگاه فناوری های همگرا

تحلیل رفتاری عصبی سیستم شناختی انسان

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: تلفیقی از حضوری و دپرکاری
مهسان

مهندس نرم افزار

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
نوع دوره: تلفیقی از حضوری و دورکاری
ایران کیش

توسعه نرم افزارهای کاربردی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
Assist with the design, development, testing, and deployment of applications built with a variety of technologies Contribute to engineering efforts from planning and organization t...
شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی رما پرواز

برنامه نویسی

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
6 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
تهیه نرم افزارهای مورد نیاز شرکت بر اساس چارچوب و کیفیت مورد نظر شرکت تهیه API های مورد نیاز برای اتصال نرم افزار هتلی شرکت به نرم افزار شرکتهای هریس و وی هتل جذابیت های محل کار:  ...
راهکار هوشمند امن

ارزیابی امنیتی، امنیت شبکه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
7 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی و اجرای حملات و تکنیک های جدید در شبکه های مایکروسافتی شناسایی سامانه های آسیب پذیر در زیرساخت شبکه و اقدام به exploit آن ها فاز یکفاز دوفاز سهارزیابی امنیتی زیرساخت های حیات...
پویا

برنامه نویسی با NET.

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
7 ماه پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
اتوماسیون صفحات XML جذابیت های محل کار: آموزش در حین کار نوع دوره : تلفیقی از حضوری و دورکاری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید