2 کارآموزی پیدا شدند

راهکار هوشمند امن

ارزیابی امنیتی، امنیت شبکه

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
10 ساعت پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
بررسی و اجرای حملات و تکنیک های جدید در شبکه های مایکروسافتی شناسایی سامانه های آسیب پذیر در زیرساخت شبکه و اقدام به exploit آن ها فاز یکفاز دوفاز سهارزیابی امنیتی زیرساخت های حیات...
پویا

برنامه نویسی با NET.

ویژه ی دانشجویان رشته ی: علوم مهندسی
2 روز پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
اتوماسیون صفحات XML جذابیت های محل کار: آموزش در حین کار نوع دوره : تلفیقی از حضوری و دورکاری

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید