2 کارآموزی پیدا شدند

کندا ایده

پردازش تصاویر ماهواره ای

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- مخابرات
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده های نفتی، مسیرهای حمل و نقل دریایی بسیار شلوغ تر شده و احتمال بروز اشتباه در استخراج و انتقال نفت افزایش می یابد. با توجه به این موضوع، نیاز به...

آزمایشگاه مخابرات امن

توسعه و تحقیق در زمینه یادگیری عمیق

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- مخابرات
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با یادگیری ماشین - طراحی و پیاده سازی راه حل برای موضوع اختصاص داده شده - آماده سازی دیتاست در صورت نیاز شرایط لازم این شرایط الزامی نیست اما...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید