1 کارآموزی پیدا شدند

کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران

آشنایی با فرآیندهای نوین تصفیه فاضلاب

ویژه‌ی دانشجویان رشته‌ی: علوم مهندسی- فرآیند
1 سال پیش   تهران فردی   -- ﷼ هر ساعتی
شرح وظایف: حضور به موقع و منظم رعایت موارد ایمنی آزمایشگاه همکاری مستمر با مسئولان آزمایشگاه انجام صحیح و بادقت وظایف محوله رعایت پروتکل های بهداشتی جذابیت های محل کار: حضور در محی...

به دنبال کارآموزی می گردید؟

رزومه خود را بنویسید تا درخواست شما بهتر پذیرفته شود
رزومه خود را اضافه کنید